Moto doplnky
Utorok  16. 7. 2019
meniny má Drahomír
neprihlásený

Web design by WebWare, 2003.
Nákupný poriadok
Základné informácie
Základnou povinnosťou kupujúceho pred začiatkom nákupu je dôkladne sa oboznámiť s týmito nákupnými, dodacími a reklamačnými podmienkami.
Ceny tovaru v e-Shope sú uvedené s DPH.
Nákup tovaru a vytvorenie objednávky
Tovar v katalógu je prehľadne usporiadaný podľa skupín. V priebehu listovania katalógom je možné zobraziť jednotlivé položky tovaru v malom detaile, a to so základnou informáciou alebo v detaile veľkom s podrobnejšou informáciou.
Ak ste už registrovaným zákazníkom, použite najprv funkciu Prihlásenie a zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo; ak objednávate v našom obchode prvýkrát, budete neskôr pri Pokladni vyzvaný k zadaniu identifikačných údajov.
Ak máte o tovar záujem, vložte ho do nákupného košíka kliknutím na tlačítko KÚPIŤ.
Vami vybratý tovar je od tej doby umiestnený v košíku. Obsah košíka máte možnosť kedykoľvek skontrolovať kliknutím na ikonku košíka, ktorá je umiestnená vedľa ceny tovaru. Týmto úkonom sa presuniete do pohľadu Košíka a získate okamžite informáciu o aktuálnom obsahu objednávky.
Obsah Vášho košíka môžete zmeniť v ktoromkoľvek momente nákupu.
Kliknutím na Pokladňu vyberiete spôsob platby a dopravy a potom budete požiadaný o potvrdenie objednávky, čím ukončíte nákup.
V momente, keď si náš obchodník prehliadne vašu objednávku, vybaví jej potvrdenie. Informáciu o potvrdení objednávky obdržíte elektronickou poštou na Vami zadanú adresu.
Podrobný popis funkcií aplikácie a vytvorenie objednávky nájdete v Podrobný postup nákupu.

Žiadame Vás, aby ste vo svojom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do registračného formulára. Týmto bude splnený základný predpoklad pre to, aby mohla byť objednávka riadne a včas vybavená. V prípade potreby Vás budeme kontaktovat elektronickou poštou, faxom alebo telefonicky.
Vami odoslaná objednávka je považovaná za záväznú. Ak sa rozhodnete objednávku zmeniť, môžete tak dodatočne urobiť v lehote 12 hodín po jej odoslaní.
Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku a to najmä z dôvodu nemožnosti zabezpečiť dodávku tovaru. V takomto prípade, sa zaväzujeme Vás informovať elektronickou poštou, telefonicky alebo faxom do 24 hodín od prijatia Vašej objednávky.

Platba za tovar a jeho dodanie
Tovar je kupujúcemu dodaný poštou.
Tovar je platený podľa spôsobu, ktorý si zvolíte v Pokladni.
Dodacia lehota po potvrdení objednávky a dostupnosti tovaru nepresiahne 3-4 týždne, pokiaľ si ju nezvolíte dlhšiu. Firma si však vyhradzuje právo neniesť zodpovednosť za prípadné nedostatky prepravných služieb.
Zoznam dostupných platieb pre koncových zákazníkov nájdete v Platobné a dodacie podmienky.

Ochrana osobných údajov
Osobné údaje kupujúcich sú považované za dôverné informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám. Osobné údaje kupujúcich sú používané len pre činnosť prevádzkovateľa virtuálnej predajne – MOTOCYKEL.COM a v súvislosti s danou obchodnou transakciou.
Firma si vyhradzuje právo použiť osobné údaje pre priebežné zasielanie informácií o novom tovare. Pokiaľ si zákazník nepraje zasielať tieto informácie, budeme rešpektovať jeho požiadavku.

Storno objednávky zo strany zákazníka
Objednávka je považovaná za záväznú 1 deň po jej odoslaní. Počas tejto doby máte možnosť kedykoľvek objednávku e-mailom, telefonicky alebo faxom bez udania dôvodu zrušiť bez akýchkoľvek sankcií z našej strany.
V prípade, že ste už za tovar zaplatili, budú peniaze v plnej výške prevedené späť na Váš účet v najkratšom možnom termíne (prvý pracovný deň po dni pripísania platby na náš účet).
V prípade, že sa rozhodnete zrušiť objednávku po tejto dobe (po 1 dni), budeme nútení Vám účtovať stratu vo výške 15 EUR bez DPH.

Storno objednávky zo strany dodávateľa
Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
- vypredané zásoby
- zmenila sa výrazným spôsobom cena
V takomto prípade, sa zaväzujeme Vás informovať elektronickou poštou, telefonicky alebo faxom do 24 hodín od prijatia Vašej objednávky.