Moto doplnky
Utorok  16. 7. 2019
meniny má Drahomír
neprihlásený

Web design by WebWare, 2003.
Reklamačný poriadok
Prevádzkovateľ virtuálnej predajne MOTOCYKEL.COM stanovuje pre prípad reklamácie tovaru nasledovný postup.
  1. Na každý tovar sa vzťahuje záručná lehota. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté chyby tovaru, ktoré bránia funkčnosti tovaru, resp. jeho úžitkovým vlastnostiam.
  2. Kupujúci je povinný tovar prehliadnúť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí, čím sa rozumie osobné prevzatie, príp. prevzatie tovaru od prepravcu.
  3. Tento reklamačný poriadok platí od 1.2.2004.

Záruky
u každej zásielke je pribalená faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací a záručný list. Záručná lehota je uvedená pri každom tovare na faktúre. Pokiaľ nie je uvedené, platí štandardná záručná lehota podľa ochodného zákonníka 6 mesiacov.
Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení spolu s kópiou faktúry. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť
reklamačný protokol.
Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie – 15 EUR bez DPH.
Reklamačné podmienky – Zánik reklamácie
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou (technik servisnej organizácie). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Reklamácie mechanicky poškodeného tovaru je nutné uplatniť ihneď pri osobnom odbere. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Neskoršie reklamácie tohoto typu nebudeme akceptovať.
Dôležité upozornenie!
Tovar ste si vybrali podľa vlastného uváženia a preto tento následne nevymieňame!

Výnimka je len v prípade, ak doručený tovar nespĺňa Vaše požiadavky s veľkosťou (hlavne u oblečenia) je možné po vzájomnej dohode dospieť k následnej výmene za inú veľkosť. Opätovný termín dodávky je 3-4 týždne.

Pozor! Aby nedošlo k omylom, prezrite si pozorne tabuľku "Ako sa obliecť", podľa ktorej sa zaradíte do správnej kategórie. Predídete tým k zdĺhavému riešeniu reklamácie.

Vzhľadom k tomu Vás žiadame ešte pred nákupom konzultujte s nami správnosť Vášho výberu, aby ste predišli prípadnej nespokojnosti nevhodným výberom tovaru!

Ku každému tovaru je dostatok informácií, príp. odkazov na testy, články a ďalšie informácie.