Moto doplnky
Utorok  16. 7. 2019
meniny má Drahomír
neprihlásený

Web design by WebWare, 2003.
Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky definujú základné práva a podmienky obchodného styku a spolupráce medzi WWW.MOTOCYKEL.COM – prevádzkovateľ WWW.MOTOCYKEL.COM e-shopu a odberateľmi. Zaslaním objednávky odberateľ súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami WWW.MOTOCYKEL.COM.
Predmet a podmienky predaja
Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú vzťahy medzi WWW.MOTOCYKEL.COM a odberateľmi. Nákup tovarov a služieb od WWW.MOTOCYKEL.COM môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť všeobecnými obchodnými podmienkami. Predmetom predaja je tovar v rozsahu a sortimente podľa záväznej objednávky kupujúceho, ktorú vystavil na základe platného cenníka WWW.MOTOCYKEL.COM . Objednávanie, preberanie a dodávanie tovaru sa riadi ustanoveniami § 414, 415 a 416 Obchodného zákonníka, ak zmluva nestanoví inak.
Objednanie tovaru
Objednávky na jednotlivé druhy tovaru je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka v obchode. Tovar je však možné objednávať aj e-mailom na adrese motocykel@motocykel.com

Pokiaľ nepoužijete nákupný košík a následne objednávací formulár, svoje iniciály a adresu, na ktorú požadujete zaslanie tovaru, uveďte v texte faxu alebo e-mailu. V prípade, že ste v databáze nenašli tovar o ktorý máte záujem, kontaktujte nás prostredníctvom uvedených spôsobov.

Každá objednávka musí obsahovať: meno objednávajúceho, adresu, telefonicky kontakt, popis tovaru, počet kusov, datum vystavenia objednávky, spôsob úhrady a odberu. Každá nám doručená objednávka akýmkoľvek spôsobom sa považuje za záväznú objednávku. Po zaslaní objednávky obdržíte potvrdenie objednávky zo strany WWW.MOTOCYKEL.COM a to v elektronickom obchode automaticky z elektronického obchodu. Pri prijatí objednávky faxom Vás budeme kontaktovať telefonicky príp. pomocou kontaktov uvedených vo faxe a objednávky prostredníctvom e-mailu potvrdíme spätným e-mailom.

Ak nie sme schopní vybaviť objednávku okamžite, príp. v termine uvedenom v obchode popr. v cenníku , ďalší postup a možné alternatívy dohodneme so zákazníkom telefonicky, prip. e-mailom.

Podmienky predaja na českom trhu
Pre českých zákazníkov bude ponúkaný tovar prekalkulovaný aktuálnym menovým kurzom podľa Národnej banky Slovenka. Dovoz bude zabezpečený poštovou, resp. expressnou službou.